Z apetitom za film.

v MAF!/O projektu MAF

O PROJEKTU MAD ABOUT FILM

S projektom Mad About Film (MAF) se vzpostavlja prostor, ki bo mladim ponudil priložnost, da se o filmu in filmskem na neformalen način kakovostno izobrazijo. Prek mentorstva, zanimivih vsebin na spletni strani, strokovnih predavanj in praktičnih delavnic želimo mlade angažirati, da tudi sami začnejo (so)ustvarjati različne, s filmom povezane vsebine, ki jih zanimajo.

Tisti, ki bodo najbolj aktivni pri sodelovanju in ustvarjanju, bodo dobili tudi možnost brezplačnega vstopa v svoj lokalni kino, na filmske festivale, brezplačno naročnino na Revijo Ekran, ipd.Projekt bo tako povezoval različne institucije, društva, šole, kinematografe in druge organizacije, oziroma vse, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s filmom.

Projekt podpira Javna agencija RS Slovenski filmski center.

SPLETNA STRAN MAF

Spletna stran MAF je namenjena vsem, ki filme radi gledajo, jih snemajo, o njih razmišljajo, se pogovarjajo, izobražujejo ali pišejo.

Na strani se bo sistematično objavljalo zanimive in aktualne novice iz filmskega sveta, recenzije novih filmov in serij, ter neformalne izobraževalne vsebine (npr. video tutoriale) s področja vizualne kulture. MAF spletna stran ponuja tudi prostor, znotraj katerega bodo mladi tudi sami lahko (so)ustvarjali vsebine, ter tako predstavili svoje delo in ideje.

MAF DELAVNICE NA FILMSKIH FESTIVALIH

Filmski festivali ponujajo idealno okolje za izvedbo filmskih delavnic. Zgoščeno festivalsko dogajanje že samo po sebi ponuja veliko izbiro in aktualnost pri naboru primernih in zanimivih tematik (najnovejši in še ne videni filmi, okrogle mize, predavanja), kopico zanimivih gostov (srečanja z avtorji, igralci, strokovnjaki, ipd.) in drugega, s filmom povezanega dogajanja.

Delavnice bomo izvajali na različnih domačih festivalih, izvajali pa jih bodo naši mentorji, skupaj z referenčnimi gostujočimi predavatelji.

MAF MENTORSTVO

Poleg posameznih delavnic v okviru filmskih festivalov, projekt MAF predvideva tudi možnost mentorstva. Mentorstvo smo zastavili skozi celo leto, tako v živo (mesečna srečanja), kot na daljavo (številne možnosti internetne komunikacije).

Zdi se nam pomembno, da imajo mladi stik z ljudmi, na katere se vedno lahko obrnejo po dodatne informacije, po nasvet ali feedback za svoje delo. Pomembno je, da imajo dostop do nekoga, ki spremlja njihovo delo, jih usmerja in spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju.