O PROJEKTU

v O nas

Projekt Mad About Film (MAF) je nastal z željo po vzpostaviti prostora, ki bi mladim ponudil priložnost neformalnega izobraževanja o filmu tako na teoretski kot na praktični ravni. V naši spletni reviji, ki izhaja enkrat mesečno, in sicer vsakega 21. v mesecu, so na voljo intervjuji, prispevki in mentorski priričniki, ustvarjeni z namenom predstavitve filmskega sveta in filmskih vsebin na poljuden način, objavljamo pa tudi prispevke, nastale na naših delavnicah. Prek mentorstva, strokovnih predavanj in praktičnih delavnic želimo mlade angažirati, da tudi sami začnejo ustvarjati različne, s filmom povezane vsebine, ki jih zanimajo.