Seznam: filmsko-vzgojne organizacije v Sloveniji

v 2019/Februar: Filmska vzgoja/Seznami/Vsi prispevki

Art kino mreza Slovenije (AKMS) – V Art kino mreži Slovenije poteka več filmsko-vzgojnih dejavnosti, namenjenih vzgojno-izobraževalnim zavodom po vsej Sloveniji. Poleg ponudbe, ki jo posamezni člani mreže pripravljajo samostojno, potekajo tudi skupni projekti na nacionalni ravni.

Dagiba – Zavod Dagiba ponuja delavnice in aktivnosti, kjer je v ospredje postavljen pojem gibanja. Njihov program tako sestavljajo animirane, glasbene in plesne delavnice, vrata pa so odprta tako mladim kot odraslim gibanja željnim obiskovalcem.

Društvo Slon – Njihov vzgojno-izobraževalni program animiranega filma je namenjen predvsem prvemu stiku udeležencev z animiranim filmom. Usposobljeni mentorji in predavatelji želijo skozi dejavnosti programa Slon približati tehnike in proces ustvarjanja filma vsem, ki jih zanima, kako nastane film. Nabor njihovih dejavnosti je zelo bogat: izvajajo delavnice optičnih igrač in animiranega filma, predavanja in izobraževanja o animiranem filmu za pedagoge, projekcije kratkih animiranih filmov, vodene pedagoških pogovorov ob filmih, pripravo pedagoških gradiv o animiranem filmu, vodene oglede razstav s praktičnim delom o animiranem filmu, kulturni dan animiranega filma ter izobraževanja in izpopolnjevanja lastnih mentorjev.

Enimation – Festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION v Mariboru družinam, posameznikom, otrokom, mladim, učiteljem ter drugim ljubiteljem filma predstavlja animirane, igrane, dokumentarne in eksperimentalne filme mladih filmskih ustvarjalcev s celega sveta. Poleg tega skrbi tudi za delavnice in posebne projekcije s pogovori.

Festival Velenje: Kinozaver – Program, namenjen najstarejši generaciji vrtca Velenje, mlade udeležence tako praktično kot teoretično popelje skozi vse faze filmske produkcije, postprodukcije in reprodukcije. Kulturno-vzgojni projekt zajema več faz: pripravo pedagoških gradiv za vzgojitelje, brezplačen obisk Kina Velenje z ogledom in analizo treh animiranih filmov iz slovenske filmske zakladnice in spoznavanje filmskih izraznih sredstev. Obisku kina nato sledi tematsko ustvarjanje v vseh enotah Vrtca Velenje in delavnica »stop motion« tehnike animiranja.

Filmarija – Vključuje Filmšulo, ki traja že dlje in je namenjena mladim.  Cilj le-te je mladim, predvsem dijakom, približati filmsko umetnost in jim izostriti kritičen pogled na svet. Ta v Sežani locirana filmska vzgoja temelji na gledanju kakovostne sebine, seznanjanju z raznolikimi filmi svetovne produkcije, spoznavanju kreativnega ustvarjanja filmskih del in kritičnem branju ter posledično razumevanju filma. Program Filmarija je širši in vključuje tudi šolske in izvenšolske projekcije s pogovorom v Sežani, Cerknici in Postojna.

Film Factory – Čeprav se Film Factory v prvi vrsti ukvarja s filmsko produkcijo, svoj trud vlaga tudi v izobraževanje prihodnjih generacij o umetnosti filma in v izvedbo praktičnih filmskih delavnic.

Kinoatelje – Deluje kot večnamensko jedro za medkulturne in čezmejne projekte na področju filma in avdiovizualnih medijev, ki hkrati nagovarja obe strani slovensko-italijanske meje. Njihov obsežen izobraževalni program zajemajo projekti z zanimivimi tematikami: Vse kar imam, nosim s seboj. Begunčev kovček; Od dnevnika do bloga; GONG Lab; Mednarodni filmski tabor; Zamejski, obmejni, čezmejni; ABC filmskega jezika; Otroci otrokom; nudijo pa tudi filmsko-vzgojne vsebine slovenskim šolam v Italiji.

Kinodvor: Kinobalon – Program za otroke in mlade, ki zajema tako šolske projekcije kot projekcije z rednega programa Mestnega kina Kinodvor. Oglede filmov šolskih projekcij spremljajo dodatne kulturno-vzgojne dejavnosti: pogovori, delavnice, razstave, knjižice v Knjižni zbirki Kinobalon za mlajše otroke ter pedagoška gradiva za učitelje in starše.

Kinoteka: Kino Katedra – Kino-katedra je cikel eksplicitno izobraževalnih vsebin, ki s programom predavanj, delavnic, predstavitev knjig, okroglih miz, tradicionalne letne Jesenske filmske šole in mednarodnega simpozija filmske teorije zapolnjuje vrzeli filmske teorije in izobraževanja na področju filma pri nas. Namenjena je tako vrtčevskim, osnovnošolskim in srednješolskim otrokom kot tudi vzgojiteljem in pedagogom.

Kinoteka: Razumevanje filma – “Razumem film – doživljam svet” se glasi slogan projekta Razumevanje filma, ki temelji na povezovanju strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju ter mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti). Njihov namen je pripraviti in razvijati inovativna učna okolja in prilagodljive oblike učenja.

Luksuz produkcija – Društvo zaveznikov mehkega pristanka (DZMP) je leta 2001 pričelo z intenzivnim izobraževanjem na področju filma in videa. Od takrat dalje izvajajo različna izobraževanja, posneli so preko 100 kratkih igranih in dokumentarnih filmov, z izobraževanji na področju filma in videa pa nadaljujejo v okviru različnih projektov: Mladinska televizija, seminar Gverila produkcija, Media without borders, Youth Television goes internationalCrossvideo. Med njihove dejavnosti sodi tudi neformalno izobraževanje, in sicer izobraževanje prostovoljcev, ki je namenjeno vsem, ki jih zanima prostovoljno delo z otroki in mladostniki, se vključujejo v prostovoljne dejavnosti ali v njih že sodelujejo

Mestni kino Domžale – Kino v Domžalah, ki v svoj program vključuje filmsko vzgojo za šolske projekcije: Po ogledu izbranega filma izvajajo pogovore ali delavnice, po animiranih filmih za najmlajše pa imajo pripravljene ustvarjalne delavnice, povezane z animacijo in optičnimi igračami.

Mestni kino Metropol –  Svoj šolski program, kamor uvrščajo filme, primerne za učence in dijake, nadgrajujejo s filmsko vzgojo, kjer po ogledu filma vodijo pogovor o njegovi vsebini in formu. Prav tako pa pomagajo šolam pri organizaciji pogovorov s strokovnjaki in pripravi pedagoškega gradiva za lažjo umestitev v učni načrt.

Zavod Otok: Podmornica –  Zavod za razvijanje filmske kulture Otok, odgovoren za vsakoletno izvršitev filmskega festivala Kino Otok, poleg  kulturnih organizira tudi izobraževalne dogodke za splošno in profesionalno javnost. Njihov filmsko-vzgojni program sestavlja več sklopov: Podmornica mladim ponuja filmske programe z delavnicami in organizira razstave; Filmsko rajanje sestavljajo projekcije zabavnih in kakovostnih filmov na več lokacijah, ki jih spremljajo uvodi,  pogovori in delavnice z mladimi gledalci; v Filmskem klubu pa mladi s strokovnimi mentorji – filmskimi ustvarjalci gledajo filme, skozi pogovore pridobivajo znanje o filmski govorici in preko praktičnih vaj nabirajo izkušnje v filmskem ustvarjanju. Otok se vključuje se tudi v različne mednarodne projekte, povezane s filmsko vzgojo.

Ostrenje pogleda – Filmsko-vzgojni program je zasnovalo Društvo KINO!, ki na ljubljanskih srednjih šolah in filmskih festivalih po Sloveniji (Festival slovenskega filma, Kino Otok, Animateka, Kurja polt, FeKK in Kinotrip) izvaja filmsko-kritične delavnice za mlade nad 15. letom starosti.

Šola filma – Filmska osnovna šola (FOŠ) je 5-letni projekt Art kino mreže Slovenije (AKMS), ki z brezplačnimi in raznovrstnimi strokovnimi usposabljanji ter informacijskim spletiščem Šola filma kontinuirano krepi kompetence strokovnih delavcev na področjih filma in filmsko-vzgojnih vsebin ter širi njihovo dostopnost. FOŠ je namenjena vsem strokovnim delavcem osnovnih šol in kulturnih ustanov na področju filma ter študentom avdiovizualnih in drugih programov.

Vizo – Zavod, katerega namen je izvajanje kulturnih in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na področju filma in drugih vizualnih medijev. Glavno poslanstvo Vizoja je filmsko opismenjevanje, torej filmska vzgoja, s katero otroke in mlade uvedejo v osnove razumevanja zgodovine filma kot medija, umetnosti in popularnega stičišča raznoraznih mrež simbolike, specifične govorice, estetike in družbenih kontekstov. Tekoči projekti trenutno zajemajo projekt Mad About Film (MAF), ki ga sestavljajo spletna revija in delavnice na filmskih festivalih, ter Filmska vzgoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji, pri čimer so izvedbe prilagojene tako za vrtce kot tudi osnovne in srednje šole, kine, mladinske centre in druge zainteresirane organizacije.

ZVVIKS – Kulturno-vzgojni program, ki ljudem po Sloveniji približuje svet animiranega filma, zajema ustvarjalne delavnice, izobraževanja za pedagoge, projekcije s pogovorom za vrtce/osnovnošolce/srednješolce/splošno javnost, vodene oglede snemalnega studia in tematskih razstav. Programe vodijo izkušeni mentorji in pedagogi, ki na podlagi didakatičnih in pedagoških prijemov posredujejo svoje izkušnje in znanje na strokoven, oprijemljiv in domiseln način, najsi gre za dogodke v okviru formalnega šolskega programa, obšolskih dejavnosti ali prostočasnih aktivnosti otrok, mladih in odraslih.

V lokalnih kinematografih Art kino mreže Slovenije (AKMS) je skozi celo šolsko leto na voljo pestra filmsko-vzgojna ponudba.

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nova učna načrta za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli in za izbirni predmet Film v srednji šoli. Poučevanje obeh predmetov se začne v šolskem letu 2019/2020.

Če ugotovite, da nam je pri nastajanju seznama kakšna filmsko-vzgojna organizacija ušla, nam lahko njeno ime sporočite na patricija.fasalek@vizo.si.

 

Naslovna fotografija: Flickr.com, Public Record Office Victoria